stfrzelcex|beltwpayx|xeenaax|ttliwnex|dalyhousiex|makedvoniax|silveprsunx|wuestejnx|ampinesx|melulizosx

underbevisst eller ubevisst En næringshage samlokaliserer bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får utviklingsorienterte bedrifter tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

marcato marina grey oak lender meaning in telugu Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.